Om meg

20140526-174003-63603765.jpg
Arbeidspraksis fra blant annet:

Politifullmektig: 1982-84

Dommerfullmektig: 1984-1986

Førstesekretær Oslo Likningskontor: 1986

Advokat og avdelingsleder hos advokat Olav Sundet, Ås: 1986 -1990

Prøvesak Høyesterett 2001

Advokat i Selgerforbundet-Norges Handelsreisendes landsforbund: 1990-2007
(De siste 10 år som generalsekretær)

Prossedyreerfaring fra tingrett, lagmannsrett og høyesterett.

Egen advokatpraksis med kontor i Ås fra 1990, samt kontor på Nesodden fra 2008.

Styrearbeid:

Styreleder i Oslo Fashion House leiertagerforening.

Styreleder Helene Selmers legat

Styreleder Anine Westlies legat

Styreleder Ella Strømsodds stiftelse

Utvalgsarbeid:

Medlem av utvalg nedsatt av Justisdepartemenet for å forberede vedtak av ny agenturlov i Norge.

Medlemskap:

Den Norske Advokatforening

Norsk Arbeidsrettslig forening

Er også knyttet til Advokatvakten i Ås, gjennom Advokatforeningen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s