Tjenester

FRI RETTSHJELP

ALMENN PRAKSIS

ARBEIDSRETT

AGENTUR

FAMILIERETT

STUDENTSAKER

FAST EIENDOM

ALMENN PRAKSIS & FAMILIERETT
Separasjon, skillsmisse, arv, skifte, testament, barn og foreldre, samboerforhold

ARBEIDSRETT
Oppsigelse, avskjed, lønn, feriepenger, forhandlinger.

AGENTUR
Agenturavtaler, Avgangsvederlag, Provisjonsoppgjør, Etterprovisjon

FAST EIENDOM