Tjenester

FRI RETTSHJELP

ALMENN PRAKSIS

ARBEIDSRETT

AGENTUR

FAMILIERETT

FAST EIENDOM

ALMENN PRAKSIS & FAMILIERETT
Separasjon, skillsmisse, arv, skifte, testament, barn og foreldre, samboerforhold

ARBEIDSRETT
Oppsigelse, avskjed, lønn, feriepenger, forhandlinger.

AGENTUR
Agenturavtaler, Avgangsvederlag, Provisjonsoppgjør, Etterprovisjon

FAST EIENDOM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s